Дата: 2017-02-17 09:39:50 | Номер новости: 1642 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Барун-Хемчикского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

"Чаагай чаңчылдарывыс"

Кызыл- Мажалык ортумак №2 школазы февраль 16-да 1-10 класстарның аразындадеп кыска төлевилелдер (мини-проект) камгалалы болуп эрткен. Темалар аңгы-аңгы: "Тыва бөрт", "Тос-карак", "Оваа", "Саң салыр ёзулал", "Тос эртине", "Дошка", "Эът үүжези", "Хырбача", "Аяк, шай ёзулалы", "Даш көдүрери", "Беш өңнүг кадак" дээш оон-даа өске. Төлевилелдерниң материалдары, көргүзүг материалдары солун, чедингир болганындан дыңнакчыларның сонуургалын хаара тудуп, тыва чаңчылдар дугайында билиглер немешкен дээрзи чугаажок.

Поделиться в сети
ВК FB