Дата: 2017-06-09 07:02:42 | Номер новости: 24656 | Постоянная ссылка | Источник: Центр тувинской культуры | Автор - | Ссылка на источник

Хүндүлүг Алдар Константинович!

Тыва үндезин культура төвүнүң мурнундан Силерниң чырык черге чаяаттынган буянныг хүнүңер таварыштыр изиг байырны чедирип тур бис! Тыва уран чүүлдүң хөгжүлдезинге, ылаңгыя чоннуң чоргааралы – тыва хөөмей-сыгыт, хөгжүмүн бүгү делегейге сайзырадыры-биле киирип чоруур чырыткылыг, онзагай сагыш салыышкыныңар, төрээн чонуңарның сагыш-сеткил культуразын байыдарынга киирген үүле-херээңерни үнелеп ханмас-тыр бис. Амгы үеде республикавыстың культурлуг амыдыралын бедии-биле удуртуп, сеткилиңерден амыр-дыш чок ажылыңырга бердинип чорууруңар өскелерге үлегер-чижек болуп чоруур. Хүндүлүг Алдар Константинович, Силерниң кайгамчык бо хүнүңер-биле ал-бодуңарга, чоок кижилериңерге аас-кежикти, кадыкшылды күзевишаан, ажыл-ижиңерге ам-даа улам сайзыралды йөрээп тур бис! Улуг хүндүткел-биле, Тыва үндезин культура төвү

Поделиться в сети
ВК FB