Дата: 2017-02-28 05:39:25 | Номер новости: 2635 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Барун-Хемчикского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

Поздравление от председателя в честь национального праздника "Шагаа"

Моорлап келген дагаа чылында аал-оранывыс, кожуунувус, чуртувус, күрүневис мандып сайзыразын! Чаа чылда сагыш-сеткилиңер сергек болурун, чедирип чоруур буяныңарга буян улажып, өг-бүлеңерге ажы-төл немежип турзун! Силерниң ажыл-ижиңер аайлажып, амыдырал-чуртталгаңарга өлчей-кежик доктаап чорзун! Чоок улузуңар каң дег кадыкшылдыг болуп, кызыгаар чок аас-кежикти эдилезин! Изеп чоруур орууңар узун болгаш ак болурун, хей-аъдыңар кезээде бедик чоруурун сеткилим ханызындан күзедим!!! Хундуткел-биле Альберт Октек-оолович Сарыглар

Поделиться в сети
ВК FB