Дата: 2018-02-15 08:37:22 | Номер новости: 30170 | Постоянная ссылка | Источник: Министерство финансов РТ | Автор -Алефтина | Ссылка на источник

Шагаа-биле! Курай! Курай!

Шагнын чаазы, чаагай хуннун эгези, Шагаа-биле! Эрги чылды удеп, чаа Чер олуттуг Сарыг Ыт чылын уткуп тура, ак сеткилдин алгыш-йорээлин салып, Тыва чонувустун чараш, чаагай чанчылдарын сагып, Шагаа байырлалында Силерге Тыванын сан-хоо яамызы изиг байырны чедирип тур. Унуп келген чылда, силерге уутунмас улуг кежикти, бедик-чаагай сулдени, аал-оранынарга амыр-тайбын чуртталганы, ал-бодунарга мерген угаанны, кадыкшылды кузедивис! Шагаа-биле! Курай! Курай!

Поделиться в сети
ВК FB