Дата: 2018-07-14 07:00:19 | Номер новости: 40395 | Постоянная ссылка | Источник: Верховный Хурал РТ | Автор - | Ссылка на источник

Наадым байырлалында мурнакчы малчыннарга Дээди Хуралдың шаңналдарын тывыскан

Дүүн, июль 13-те, кежээ Кызыл хоорайдан каш-ла километр черде Тос-Булакка республиканың малчыннарының Наадымының Өг хоорайжыгажының байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Ооң-биле улуг национал байырлал эгелээн деп санап болур.

Поделиться в сети
ВК FB