Дата: 2018-08-07 06:48:42 | Номер новости: 41394 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Эрзинского кожууна | Автор -erzin | Ссылка на источник

Эрзин сумузунун чонунун кичээнгейинге! «ИНЕК -ЧЕМГЕРИКЧИ» толевилелдин Сарыг -Булун сумузунун ийи киржикчилери сумуда бруцеллез аарыынын нептерээни-биле тотевилелге киришпес болганында

Эрзин сумузунун чонунун кичээнгейинге! «ИНЕК -ЧЕМГЕРИКЧИ» толевилелдин Сарыг -Булун сумузунун ийи киржикчилери сумуда бруцеллез аарыынын нептерээни-биле тотевилелге киришпес болганындан, ийи киржикчини кожуунда эн-не хой чурттакчылыг Эрзин сумузундан шилиир деп шиитпирлээн. Ынчангаш, билдириишкин бижээн хамаатыларны чон чыыжынга деткикчилерин эдертип алгаш, кээп киржирин дыннадып тур.  Болур чери: Эрзин кожууннун Топ культура бажыны, Август 13-те, 13:00  шакта.  Озал чокка келирин дыннаттывыс.

Поделиться в сети
ВК FB