Дата: 2019-02-04 07:19:19 | Номер новости: 52622 | Постоянная ссылка | Источник: РШИ им. Р. Д. Кенденбиля | Автор -chapchyn@rshi-tuva.ru (Чапчын Шончалай Валериановна) | Ссылка на источник

Шагаа-биле! Курай-курай!!!

 

Хундулуг оннуктер!Тыва чоннун национал байырлалы - Шагаа-биле! Эрги чылды эки удеп, Чаа чылды омак-хоглуг уткуп, ха-дунма, торелдеринер-биле чолукшуп, Чаагай сеткилдиг, кан-кадыктыг, амыр-тайбын болурунарны кузеп тур бис. Курай! Курай! Курай! 

Поделиться в сети
ВК FB