Дата: 2019-03-06 21:00:00 | Номер новости: 54741 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация г. Кызыла | Автор - | Ссылка на источник

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ФЕДЕРАЛДЫГ ЧИИГЕЛДЕЛЕР АП ТУРАР ХАМААТЫЛАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

7 ????? 2019

Социальная защита

2019 чылдың февраль 24-тен эгелеп Тыва Республиканын Чазааның №83 Доктаалы күштүг болуп киргенин Кызыл хоорайның мэриязының Социал политика талазы-биле департаментизи дыңнадып тур. Ук доктаал хамаатыларның чамдык категорияларынга чурттаар оран-сава болгаш коммунал дуза чедирилгези дээш тѳлевирлерге социал деткимче хемчеглерин толеп бээр чурумунга хамаарыштыр ѳскерилгелерни киирип турар.

Кол ѳскерилге киирген чүүл: 2019 чылга чедир ай санында чиигелде акшаны бүрүткелге турган хамааты бүрүзү-ле ап турган болза, 2019 чылдың февраль 24-тен эгелеп бажың болгаш чуртталга-коммуналдыг тѳлевилелдерде (чырык, чылыг, одалга, суг дээш) ѳрелиг, чогуур ѳйүнде тѳлевейн турар хамаатылар чиигелде акшаларын албас апаар. Ѳрези чок деп шынзылга эккелген хамаатыларга ай санында алыр акшаны катап берип эгелээр. Ынчангаш чиигелделиг категориялыг хамаатыларга дыңнадырывыс болза, ажыглаан суу, чырыы, чылыы дээш үе шаанда тѳлеп ап турарын дыңнаттывыс. Үе шаанда тѳлеп алыры болдунмайн баар, азы чок болза хѳй түңнүг ѳрелиг апарган хамаатылар Кызыл хоорай мэриязының социал политика талазы-биле Департаментизинге келгеш, чиигелде акшазын дорт чуртталга-коммуналдыг тѳлевилелдерже шилчидер күзелин илередип, билдириишкинни бижип болур. 

Кызыл хоорайның мэриязының Социал политика талазы-биле департаментизи

Возврат к списку

Поделиться в сети
ВК FB