Дата: 2019-04-15 06:01:21 | Номер новости: 57211 | Постоянная ссылка | Источник: Национальная библиотека им. Пушкина | Автор - | Ссылка на источник

«Тыва эки турачылар» деп аттыг хемчег

Апрельдиң 12-ниң хүнүнде Тываның А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының чурт-шинчилел килдизиниң ажылдакчылары Алефтина Кызыл-оол биле Чечек Монгуш Кызылдың 10 дугаар кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уруглар школазының 4 «А» клазының ɵɵреникчилеринге тыва эки турачылар, Совет Эвилелинң маадырлары Т. Б. Кечил-оол биле Х. Н. Чургуй-оолдуң дугайында электроннуг презентация биле «Тыва эки турачылар» деп аттыг ном делгелгезин таныштырган. Уруглар хемчегге идепкейлиин коргүзүп, дыка сонуургааннар.

Поделиться в сети
ВК FB