Дата: 2019-05-23 07:51:29 | Номер новости: 59252 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

«Студенчи Арбат» чоннуң сонуургалын хаара туткан 

Май 1 байырлалының хүнүнде чаңчыл болган ортумак өөредилге черлериниң садыг-делгелгези чурттакчы чоннуң кичээнгейин хаара туткан. Бо чылын «Студенчи Арбатта» сургуулдарның кылган дериг-херекселдерин, аъш-чемин «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы база сонуургаан. Садыг-делгелгеде киржип келген ортумак өөредилге черлериниң төлээлери-биле чугаалажып турувуста, амыдыралга херек эт-херекселдерниң өртек-үнезин айтырган чурттакчы чон черле үзүлбеди. Арат шөлүн дургаар көк-көк майгыннарны ээлепкен техникумнар боттарының угланыышкыны-биле […]

Поделиться в сети
ВК FB