Дата: 2019-05-23 07:47:37 | Номер новости: 59254 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

«Таврида 5.0» деп форумнуң Тывадан төлээзи 

2019 чылдың май 11-ден август 9-ка чедир Крым чартык ортулукка «Таврида 5.0» деп культура болгаш уран чүүлдүң аныяк ажылдакчыларының 5-ки чыыжы болуп эртер. Чыыштың кол сорулгазы – аныяк кижилер боттарының чогаадыкчы бот-идепкейин боттандырарынга профессионалдыг каттыжылгаларны тургузар, чаңгыс аай үзелдиг кижилерни чыып, хөй-ниитиниң болгаш күрүнениң деткимчезин дээштиг механизмнер дузазы-биле алыры болур. Сөөлгү 4 чыл иштинде форумнуң киржикчилери […]

Поделиться в сети
ВК FB