Дата: 2019-05-23 07:45:42 | Номер новости: 59255 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Губернатор төлевилели  Аныяк малчыннарның бирги чыыжы эрткен 

Нелли Биче-ооловна Артына — Президент грантызының тиилекчизи. Ол сөөлгү чылдарда Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер Хуралынга кол специалист бооп ажылдаан, ооң-биле чергелештир Тываның муниципалдыг тургузугларының Ассоциациязының ажылын чорудуп турган. Амгы үеде ол «Регион 17» арат ажыл-агыйлар болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтер Ассоциациязының күүсекчи директору болуп турар. Ол республика иштинге аныяк малчыннарга өөредиглиг чыышты бир дугаар организастап эрттирери-биле, 2018 […]

Поделиться в сети
ВК FB