Дата: 2019-06-08 21:00:00 | Номер новости: 60287 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация г. Кызыла | Автор - | Ссылка на источник

ЖИТЕЛЬ КЫЗЫЛА ПОСВЯТИЛ ГОРОДУ СТИХОТВОРЕНИЕ

9 ???? 2019

Мир увлеченных

Житель города посвятил Кызылу красивое стихотворение. Автор - очень талантливый, а главное - любящий свой родной город человек!

Магададым. 

Кызыл хоорай иштин-даштын көөрүмге,

Кылган ажыл чайгаар көскү өөрүнчүүн,

Кыдыг черде кудумчулар кылаңнаар-ла

Кыпкан от-дег чырыткылар чайнап туру. 

Ынаар кедээр делгемнерде шевер эрлер,

Ында-мында оңгул-чиңгил орук септээн,

Ынакшылдан онза чараш бажың салып,

Ынанныштыг хоорайывыс хөгжүдүп-тур. 

Чаагайжыды тудуп аштаан хоорай ээлеп,

Чаштар-төлдер улуг улус чурттап чор бис,

Чараш өңнүг чеччектерден тарыгылааш,

Чайгы өйде чараш кылдыр чурттаалыңар! 

Найысылал кызыл хоорай сайзыразын,

Найыралдыг чаңгыс демниг болуулуңар!

Тимур Кадын-Нава

07 06 2019

Поделиться в сети
ВК FB