Дата: 2019-06-12 06:00:56 | Номер новости: 60430 | Постоянная ссылка | Источник: Верховный Хурал РТ | Автор - | Ссылка на источник

Ульяна Монгуш: «Чуртувус-даа, республикавыс-даа бурунгаар хөгжүп турар»

Бөгүн, июнь 12-де, чуртувус Россияның хүнүн демдеглеп эрттирер. ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Конституциялыг хоойлу-дүрүм политиказының болгаш күрүне тургузуунуң талазы-биле комитединиң кежигүнү Ульяна Байыр-ооловна Монгуш-биле ужурашкаш, кыска чугааны кылган бис.

Поделиться в сети
ВК FB