Дата: 2019-07-10 10:59:31 | Номер новости: 61908 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Быжыг өг-бүле, ынакшыл база шынчы чорук

Тывага Бүгү-россияның өг-бүле, ынакшыл, шынчы чоруктуң байыр­лалын демдеглээн. Бо чаа байырлалды Петр князь база Феврония княгиняга тураскааткан. Аас-кежиктиг өг-бүлениң ынакшылы болур байырлалды 2008 чылдың март 26-да Светлана Медведеваның удуртулгазы-биле Федерация Чөвүлелинге бадылаан. Өг-бүле хүнүнүң ыдыктыг демдээ кылдыр хову чечээ – ромашканы шилээн. Ук байырлалды ниитилелге быжыг өг-бүле системазын хевирлээр, өг-бүлениң, ынакшылдың, шынчы чоруктуң чаагай чаңчылдарын […]

Поделиться в сети
ВК FB