Дата: 2019-08-02 02:46:01 | Номер новости: 62905 | Постоянная ссылка | Источник: Государственный архив Республики Тыва | Автор -Оксана Ооржак | Ссылка на источник

ТЫВАНЫҢ ЭРЕС КЫСТАРЫ

Ада-чурттуң дайынынга Тывадан барган эки-турачы кыстарның оруу берге болгаш узун. Эки-турачы кыстар шеригниң ортузунга чоруп турган бүгү-ле ажылдарга идепкейжи киржип, хѳй-ниитичи чоруун кѳргускен. Ол боттарының дайынчы ѳѳрү-биле кады Муромнуң болгаш Ковровтуң шериг театрларынга боттарының бот-тывынгыр уран талантызын кѳргүзүп муң-муң кѳрүкчүлерге…

Поделиться в сети
ВК FB