Дата: 2019-08-08 04:50:36 | Номер новости: 63164 | Постоянная ссылка | Источник: Государственный архив Республики Тыва | Автор -Оксана Ооржак | Ссылка на источник

ПАТРИОТЧУ КӨДҮРЛҮҮШКҮН

Тываныӊ ада-ызыгуурундан дузааргак, кээргээчел, төрелзирек, патриотчу арат-чону нам, чазааныӊ айтыышкынын күүседиринге тура-соруктуг, бедик көдүрлүүшкүннүг кирген. Төрээн чурт, улуг орус чон-биле быжыг найырал, Совет Эвилелинге дузалажыр дугайында патриотчу ырылар, шүлүктер солун-сеткүүлге парлаттынып, радиога чаӊгыланып турган. Ол үениӊ кыйгырыглар хуудустары: «Бүгү күштү…

Поделиться в сети
ВК FB