Дата: 2019-08-13 00:00:00 | Номер новости: 63356 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Улуг-Хемского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

"СОҢГУЛДА-2019"

АМГЫ САЙЗЫРАҢГАЙ ҮЕДЕ ДҮРГЕН БОЛГАШ ЭПТИГ БОЛУРУ-БИЛЕ ШУПТУ ЧҮҮЛДҮ ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИН ТАВАРЫШТЫР БИЛИП, КЫЛЫП, ДОКУМЕНТ-СААВЫРНЫ ДУЖААП, ЧОРУДУП БОЛУР ДЭЭШ ООН-ДАА ӨСКЕ ХЕРЕКТЕРНИ ЧОГУДУП АП БОЛУР АПАРГАН БОЛГАЙ. ЫНЧАНГАШ, АДААНДА ПАРЛАТТЫНГАН ДЫҢНАДЫГ-ЧАРЛАЛДЫҢ ӨСКЕ ХЕВИРИН — ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИН ТАВАРЫШТЫР БИЛДИРИИШКИННИ БАЗА БИЖИП БОЛУРУНУҢ ДУГАЙЫНДА МЕДЭЭНИ ТАНЫШТЫРДЫВЫС.

Поделиться в сети
ВК FB