Дата: 2019-08-29 08:14:55 | Номер новости: 64075 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#Республикахүнү  #Аныяктар  #Күшажылчыкижиниңчылы  Ажыл-ишчи, арзылаң мөге адашкылар 

Ажылгыр, кежээзинден аңгыда, кижизиг, биче сеткилдиг бүдүжү-биле улус-чоннуң хүндүткелин чаалап алыр кижилер черле турар. Тере-Хөл кожуунда шак ындыг төлептиглерниң бирээзи — Артур Чигжитович Сундуй. Ол бодунуң үежилери-биле кады ортумак школаны өөренип доозуп алган соонда, амыдыралын көдээ ажыл-агый-биле холбаштырып, өскен-төрээн черинге чылгычылап ажылдап эгелээн. Малчын кижиниң амыдыралы-даа, ажылы-даа белен эвес. Ылаңгыя Тере-Хөл ышкаш тайга-таскыл, кашпал-хорум-биле хүрээленген […]

Поделиться в сети
ВК FB