Дата: 2019-08-29 08:13:38 | Номер новости: 64076 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#Республикахүнү  #Аныяктар #Күшажылчыкижиниңчылы 

Улуг-Хем кожуунда «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң чымыштыг ажыл-ижи соксаал чок. Бо хүннерде кожууннуң Көдээ ажыл-агый эргелелиниң кол зоотехниги Урана Седип-ооловна Монгуш «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2017 чылда киржикчилериниң инектерин бо чылдың киржикчилеринге хүлээдир хүнүн дугуржуп четкен. Ийи-Талдан 20 инек алган аныяк малчыннар Шалганнарга эртенги саалда үезинде четкен. Олар инектерин бо […]

Поделиться в сети
ВК FB