Дата: 2019-09-09 10:27:17 | Номер новости: 64980 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Кызыл хоорайның 105 чылында

Кызыл хоорайның 105-ки байырлыг хүнү дүүн, сентябрь 7-ниң хүнүнде, Арат шөлүнге янзы-бүрү хемчеглер-биле демдеглеттинип эрткен. Шөлдүң кыдыын дургаар майгынчыгаштарны тиккен, ында албан черлериниң специалистери чонга халас консультацияны берип, бир талазында Тывада чурттап чоруур хөй нациялыг чоннарның диаспоралары, өске чартыында ногаа-чимис аймааның делгелгези, ортузунда уруг-дарыгның ойнаар шөлү дээш чок-ла чүве чок болган. Хоорайның төп автобус доктаар […]

Поделиться в сети
ВК FB