Дата: 2019-10-29 08:30:22 | Номер новости: 67303 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду «Тыва чаңчылдар» деп мобилдиг капсырылганы ажылдап кылган. Амгы үеде, амыдырал-чуртталганың агымы, хевири төөгүлуг чылдагааннарның салдарындан өскерлип турда, тыва чоннуң дыка хөй чаагай чаңчылдарының онза чугула байдалы суларап, чамдыктары харын-даа чидип турар. Ынчалза-даа бир чамдык уттундурган чаагай чаңчылдар катап дирлип база эгелээн. Аңаа бичии чаштың төрүттүнгени-биле хылбык дойун эрттирер чаагай […]

Поделиться в сети
ВК FB