Дата: 2019-10-29 08:29:13 | Номер новости: 67304 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым Тыва дылды өөренип алыр күзелдиглерге

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылды чаа өөренип эгелеп чоруурларга аудиокурсту ажылдап кылган. Тыва дылды өөренирде, тус черниң чурртакчыларының аразынга азы Тываның девискээринге дыл курстарын эртип алыры дээре. Бир эвес ындыг арга тургустунмаза, аудиокурсту ажыглап тургаш, өөренип ап болур. Амгы үеде даштыкы дыл өөрренип алырының эң-не нептереңгей хевири ол болуп турар. Аудиокичээлдерниң иштинде […]

Поделиться в сети
ВК FB