Дата: 2019-12-25 07:44:06 | Номер новости: 70606 | Постоянная ссылка | Источник: Государственный архив Республики Тыва | Автор -Мира Донгак | Ссылка на источник

Стихотворение детям

Үнүп орар чаа чыл-биле!

Күске чыл

Күске-биле Теве ийи Күштүг мѳѳрей кылган иргин: Чырык хүннү баштай кѳрген Чылга кирер болган иргин.

Дедир чүкче кѳрүнгештиң, Теве кайгап, чыдып калган. Күске ынчан мѳген кырлааш, Хүннү баштай кѳрүвүткен

Ынчангаштың эң-не бирги Ыдыктыг чыл Күске болган. Улуг, биче эргилделер Ужун база Күске баштаан.

Амыдырап база билир, Айыыл-халап эндевес-даа. Чогум боду уян-даа бол, Чолу бедик амытан бо.

Баажыланчак, хыйланчак бол, Пар чыл-биле таарышпас бол, Улу, Мечи, Инек-биле Улуг ѳңнүк амытан бо.

Хамык чылдар эгези боор Күске чылды хүндүлээли. Карыш четпес боттуг-даа бол, Күчү ында, мѳгейээли!

Чаш, садик назылыг болгаш школачы уругларга шулуктер “Амыдырап оорениили”, Кызыл – 2007 г. Чооду Кара-Куске

Поделиться в сети
ВК FB