Дата: 2020-01-09 10:02:12 | Номер новости: 71217 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Эки турачы болуру чоргааранчыг

Волонтёр болур дизе, кайнаар азы кымче баарыл? Өске кижилерге ачы-дуза чедирер күзелдиг улустуң мурнунга бо айтырыг тургустунуп болур. Эң-не чогумчалыг арга – чурттап турар чериниң аайы-биле янзы-бүрү хемчеглерге киржир эки турачыларны чыып турар хөй-ниити организациязынга чеде бээри. А бистиң республикавыста «Тываның чымчак чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязы ажылдап турар. Ооң үндезилекчизи Артыш Монгуш-биле чугаавысты уламчылаар-дыр бис. Ооң […]

Поделиться в сети
ВК FB