Дата: 2020-01-20 06:14:03 | Номер новости: 71709 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Бүгү чүвени фронтуга!

1941 чылдың ноябрь 10-нуң хүнүнде мобилизация хүнүн чарлаан. Ол хүннү «ТАР-ның девискээринде чурттап турар хамаатыларны совет Кызыл Шеригже кыйгыртыры» деп тускай доктаал ёзугаар чарлаан турган. 1940 чылда совет-фин дайын үезинде хамааты М.С. Макаров эки тура-биле Кызыл Шеригже кирип, адыгжы-радист болган. Ооң эрес-маадырлыг чоруунуң дугайында «Правда» солунга дайынның 5-ки хонуунда бижээн. Дайынга аар-берге кемдээшкин алза-даа, ханы […]

Поделиться в сети
ВК FB