Дата: 2020-01-20 06:04:53 | Номер новости: 71710 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультеди 20 ажыг чыл дургузунда тергиин спортчуларны белеткеп, ооң доозукчулары спорт талазы-биле ажылдап, харын-даа регионнуң шериг-күш адырларында ажылдап чоруурлар. Ук факультеттен аныяктарның спортка чедиишкиннери көстүп, амыдыралга дадыгар. Студентилерниң хүн бүрүде чуртталгазы өөрүшкү-маңнай болгаш карак чажы, эртем болгаш уран чүүл, күзелдер база боттуг амыдыралдан бүткен. «Тываның аныяктары» солуннуң январь айның аалчызы […]

Поделиться в сети
ВК FB