Дата: 2020-01-29 06:46:41 | Номер новости: 72142 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Ректорнуң балы эрткен

ТывКУ-га Бүгү-россияның студентилер хүнүн байырлап, Ректорнуң балын эрттирген. Чараш-шиник платьелерниң эдээ шалага чаттылып турар кыстар база каас-коя костюмнарлыг студентилер Ректорнуң балынга чыглып келген. Олар шупту эртемде, өөредилгеде, чогаадыкчы талада, спортта чедиишкиннерлиг болганы-биле бо байырлалда чыылган. Хөгжүм-шии театрында оожум темпилиг танцы-чыскаалы болуп турган. Шак-ла бо хевирниң танцызы-биле эрткен чүс чылдарда дээди хемчеглерни ажыдып, ооң байырлыг шинчизин […]

Поделиться в сети
ВК FB