Дата: 2020-01-28 07:47:19 | Номер новости: 72144 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

«Чаа сорук» төлевилели херек бе?

Артем (адын өскерткен), 23 харлыг, хосталгазын 4 (санын өскерткен) чыл ишти казыттыргаш, ийи чыл бурунгаар үнүп келген. — Хоругдалже бир дугаар оор херек дээш кирген мен. Хоорайга колдуунда садыг-саарылга кылып турар бай-шыдалдыг кижилерни «чазылдырып» турган бис. Бо шупту кемниг херектер эзириктиң хайы-биле болуп турганы билдингир. Зонаже мени «аза суу» эккелген. Ындыг оор арга-биле 2 чыл […]

Поделиться в сети
ВК FB