Дата: 2020-01-30 21:00:00 | Номер новости: 72179 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация г. Кызыла | Автор - | Ссылка на источник

КЫЗЫЛДЫҢ НИИТИ ЫРЫ БӨЛҮҮН ТУРГУЗАР СОРУЛГА-БИЛЕ

31 ?????? 2020

Мир увлеченных

Кызыл хоорайның ниити ыры бөлуун тургузары-биле ырлаар болгаш ырлаар сундулуг, 30 хардан өөру назылыг идепкейлиг кижилерни “Найысылал” аттыг уран-чуул төвү чалап турар.  Ыры бөлүүнүң кол өзээн республиканың уран-чүүл болгаш культура адырының хоочуннары, ыраажылары, артистери тургузуп турар.

Ыры бөлүүнге киржир күзелдиг кижилерге негелделер: ыраажы кижи белен ырлыг кээр, үделгези фонограмма, дириг хөгжүм азы үделге чок кууседип болур. Шенелде корулде (кастинг) 2020 чылдың  февраль 7-де 10.00 шактан 15.00 шакка чедир болур, адрези:  Кызыл хоорай, Калинина 2б, харылзажыр телефону 6-12-32.

Кызылдың “Найысылал” аттыг уран-чуул төву

 #КультураКызыла #АртЦентрНайысылал #ХОР #Кастинг

Возврат к списку

Поделиться в сети
ВК FB