Дата: 2020-02-12 03:59:03 | Номер новости: 72764 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#Тиилекчилерниң_уйнуктары #Правнуки_Победителей_Тыва_Молодежь

Кырган-ачам — эки турачы Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941 чылдың июнь айның 22-де эгелээнин, Германия даң бажы шала көскү үеде, 4 шакта, Совет Эвилелинче оор ёзу-биле халдап, дайын-чааны эгелээнин ада-өгбелерден, өөренип турар төөгү эртеминден база орус, тыва чогаалдардан номчуп, билип алыр аргалыг бис. Бистиң ада-өгбелеривис доозазы дайын-чаадан чалданмайн, улуг чуртун хостаары-биле кижи бүрүзү киржилгелиг болган болгай. […]

Поделиться в сети
ВК FB