Дата: 2020-03-06 08:28:55 | Номер новости: 73718 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Чараш мага-боттуң спорту

«Тывада чурттап турар спортчуларның тиилеп алыры берге, харын-даа шаңналдыг черлер алыры безин чөгенчиг, оларның арга-дуржулгазы чок. Шаңналдыг черлерни өскээртен келген спортчулар үлежип аппаар» дээн ышкаш чугааларны бо-ла дыңнап болур. Ындыг бодалдыг чаңгыс чер-чурттугларывыс бар. Бо сөстерни дыңнааш, кижи улам кызымак белеткенир апаар. Бир-ле дугаарында, ону дедир бадыткаптар күзел тыптыр. Чоокка чедир мындыг хевирлиг маргылдааларга киржиринге […]

Поделиться в сети
ВК FB