Дата: 2020-03-06 08:14:17 | Номер новости: 73720 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

#Победа75 

Россияда алдарның болгаш сактыышкын чылының кол хемчеглериниң эртеринге аныяк эки турачылар дузалажыр. — Мен «Тиилелгениң волонтерлары» деп Бүгү-россия чергелиг хөй-ниити шимчээшкининиң кежигүнү мен. Эрткен чылын «Послы Победы» деп мөөрейге тиилээш, Москвага Улуг Тиилелгениң байырлалынга кириштим. Меңээ Тываның мурнундан Тиилелгениң элчини кылдыр чурттуң төөгүлүг онзагай болуушкунунга, Май 9-туң чыскаалынга, киржир аас-кежик таварышкан. Сагыш-сеткилимниң хайныгыышкы­нын илередир арга […]

Поделиться в сети
ВК FB