Дата: 2020-03-06 08:01:39 | Номер новости: 73723 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

 #Туберкулез #профилактика

Тывада туберкулезка удур демисел-биле шалыпчы ай эгелээн Туберкулез аарыы-биле демисел дээрге, амгы үеде ниитилелдиң эң-не кол дээн шиитпирлээр нарын айтырыгларның бирээзи. Чылдың-на март 24-те Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Бо хүн 1882 чылда сураглыг немец эртемден, эмчи Роберт Кох туберкулезтуң өөскүдүкчүзүн ажытканы-биле төөгүлүг болуушкун кылдыр артып калган. Ук ажыдыышкын-шинчилел туберкулез аарыын эмнээр болгаш […]

Поделиться в сети
ВК FB