Дата: 2020-03-11 08:48:56 | Номер новости: 73914 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Тоолзуг Тожунуң ивижилери

#Иви_чемгерикчим #Губернатор_төлевилели #Тыванын_аныяктары Өдүген тайгазындан чыглып келген ивижилерни Тоора-Хем суурдан ырак эвесте аяңга ийи чылда чүгле бир катап эртип турар Ивижилер фестивалынга көрүп болур. «Бирги аяң» деп черге тус черниң иви ажыл-агыйын сонуургап келген аалчылар-даа, көрүкчүлер-даа хөй болган. Аңаа чүгле Тывадан эвес, а чоок-кавы кожа-хелбээ республикалардан безин аалчылар келгенин кожууннуң удуртукчулары демдеглээн. Аныяк фотограф Даян Дансюрюн Ивижилер […]

Поделиться в сети
ВК FB