Дата: 2020-04-22 05:39:30 | Номер новости: 75874 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

«ОставайсяДонором»

«Донор болуп артып каг, хандан дужаа!» – шак мындыг кыйгырыг бүгү Россияда, эң ылаңгыя хамаатыларның бот-аңгылал үезинде, актуалдыг айтырыг болуп артпышаан. Делегейде чарлаттынган пандемия үезинде донор кижиниң ханы хүн, шак бүрүзүнде улам херек. «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязының идепкейжилери чаңгыс эвес удаа донорлап турарлар. «Ханымны үргүлчү дужаап турар мен. Бодумнуң байдалым эки. Бо үеде, […]

Поделиться в сети
ВК FB