Дата: 2020-04-17 06:55:46 | Номер новости: 75875 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

2020 чылда «Өлүм чок полк» чыскаалы Россияга ийи катап эртер

Владимир Путин Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан массалыг хемчеглерни чылдырган. Ооң чылдагааны чуртта нарын эпидемиологтуг байдал болган. «Бистиң шуптувуска май 9 дээрге Тиилелге хүнү. Бо хүннү солууру-даа, чылдырары-даа болдунмас. Бис ону кылбас-даа бис. Бо хүнде өг-бүле бүрүзү бодунуң маадырларын алдаржыдып, оларны сактыр. Бис хоочуннарга сагыш човаашкынны болгаш өөрүшкүнү сөңнээри-биле бүгү чүүлдерни кылыр бис. Аңаа […]

Поделиться в сети
ВК FB