Дата: 2020-04-27 09:39:23 | Номер новости: 76122 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Токарь – чогаадыкчы ажыл

Частың болгаш күш-ажылдың байырлалынга уткуштур Амгы үеде токарь кижиниң ажылы кымдан-даа артык херек. Чагыглар хөй. Олар дыштаныр хүн чок ажылдаарынга-даа белен. Дүрген болгаш шынарлыг кылдыр кижи бүрүзү чагыгны кылып шыдавас. Ынчангаш бир кожуунда азы бир хоорайда эки токарьны кижи бүрүзү билир болур. Шынап-ла, токарь кижи бо хүнде ажыл чок артып калбас. Байвек Көк-оолович Күдер токарь […]

Поделиться в сети
ВК FB