Дата: 2020-05-08 09:56:18 | Номер новости: 76702 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Дайын үезинде Тывага кээп чорааннар Фронтучу эжишкилер Борис (Түлүш) Лама биле Александр Усов 1944 чылдың кыжынында талыгыр ырак Тываже үр эвес сургакчылап кээр аас-кежиктиг болганнар. Оларны ынчан ча

Дайын үезинде Тывага кээп чорааннар Фронтучу эжишкилер Борис (Түлүш) Лама биле Александр Усов 1944 чылдың кыжынында талыгыр ырак Тываже үр эвес сургакчылап кээр аас-кежиктиг болганнар. Оларны ынчан чаалажып турганы 31-ги аъттыг полктуң командылалы оларның чаңгыс чер-чурттуглары кайы хире эрес-маадырлыг чаалажып турарын чугаалап четкеш келзин дээш, ырак даштыкы күрүне – ТАР-же чорудупкан. «Эжишкилер Кызылга чедип келгенде, […]

Поделиться в сети
ВК FB