Дата: 2020-05-08 09:38:26 | Номер новости: 76703 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

«Ногаан час — 2020» федералдыг марафон сентябрь 20-ге чедир үргүлчүлээр Делегейде чарлаттынган пандемияның уржуундан VII-ги Бүгү-россия чергелиг «Ногаан Час» экологтуг субботниктиң организастыг

«Ногаан час — 2020» федералдыг марафон сентябрь 20-ге чедир үргүлчүлээр Делегейде чарлаттынган пандемияның уржуундан VII-ги Бүгү-россия чергелиг «Ногаан Час» экологтуг субботниктиң организастыг комитеди федералдыг марафоннуң болур концепциязын өскерткен. Ынчангаш шупту экологтуг болгаш бойдус камгалалынга хамаарышкан акциялар чуртка массалыг хемчеглерни чорудар кызыгаарлаашкынны күш чок болдурган соонда эгелээр болгаш, 2020 чылдың сентябрь 30-ге чедир уламчылаар. «Ногаан Час […]

Поделиться в сети
ВК FB