Дата: 2020-05-08 06:18:27 | Номер новости: 76705 | Постоянная ссылка | Источник: Тыванын Аныяктары | Автор -Редакция газеты | Ссылка на источник

Тыва херээженнерниң маадырлыг чоруктарының дугайын дивизия командири кончуг чөптүг демдеглээн-дир. Тулчуушкун бүрүзүнүң соонда, тыва кыстарның дугайында чүгле полкка эвес, харын бүгү дивизияга магадап

Тыва херээженнерниң маадырлыг чоруктарының дугайын дивизия командири кончуг чөптүг демдеглээн-дир. Тулчуушкун бүрүзүнүң соонда, тыва кыстарның дугайында чүгле полкка эвес, харын бүгү дивизияга магадап чугаалажып турганнар. Эки турачы тыва кыстарның маадырлыг чоруктары мырыңай таварылга эвес. Олар фронтуга келириниң мурнунда кадыг-шыңгыы өөредилгени эр солдаттар-биле бир дөмей эрткеннер. Ковров хоорайга курлавырда полкка өөредилге оларга езулуг школа болган, ону […]

Поделиться в сети
ВК FB