Дата: 2020-05-08 08:42:00 | Номер новости: 76753 | Постоянная ссылка | Источник: Институт развития национальной школы | Автор -tunai | Ссылка на источник

ТЫВА ЭКИ-ТУРАЧЫ МААДЫРЛАРЫВЫСКА МӨГЕЙИГ

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас ужурлуг…… Оон Деражно суур көстүп турар. “Беш километржигеш” дээр карта ёзугаар шаап халдаашкынны тодараткан. Капитан Кечил-оол Монгуш Сат-биле куспакташкаш, элээн үр турганнар, оларның эң сөөлгү куспакташканы ол деп кым бодаан боор… “ЧЕ, ЭЗИРЛЕР, САЯН АРТЫНДА ТАҢДЫ ТЫВАНЫҢ ЭЗИРЛЕРИ ДЕП ЧҮВЕНИ КӨРГҮЗҮПТҮҢЕР!”.Фронтучу чагаалар…

Поделиться в сети
ВК FB