Категория новостей

Иезиниң оглун фронтуже үдеп турары

«Тиилелгениң тук тудукчузу» төлевилел Тыва Республиканың Национал музейиниң фондуларындан «Арат кадай оглун фронтуже үдеп тур» деп тоолчургу фоточуруктуң маадырларының аттары чүгле 2010 чылда билдингир апарган. Ол чурукту Владимир Ермолаев 1943 чылдың сентябрь 1-де, тыва эки турачыларны фронтуже үдеп турда, тырттырган. Раиса Сүге-Маадыр парлаан чуруктан бодунуң кырган-авазы Дамар Дүвеновна Түлүш-биле ачазы Монгуш Калзанович Докпутту танып каан. […][...]
Дата: 2020-05-08 09:58:18 | Номер новости: 76701 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Дайын үезинде Тывага кээп чорааннар Фронтучу эжишкилер Борис (Түлүш) Лама биле Александр Усов 1944 чылдың кыжынында талыгыр ырак Тываже үр эвес сургакчылап кээр аас-кежиктиг болганнар. Оларны ынчан ча

Дайын үезинде Тывага кээп чорааннар Фронтучу эжишкилер Борис (Түлүш) Лама биле Александр Усов 1944 чылдың кыжынында талыгыр ырак Тываже үр эвес сургакчылап кээр аас-кежиктиг болганнар. Оларны ынчан чаалажып турганы 31-ги аъттыг полктуң командылалы оларның чаңгыс чер-чурттуглары кайы хире эрес-маадырлыг чаалажып турарын чугаалап четкеш келзин дээш, ырак даштыкы күрүне – ТАР-же чорудупкан. «Эжишкилер Кызылга чедип келгенде, […][...]
Дата: 2020-05-08 09:56:18 | Номер новости: 76702 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Ногаан час — 2020» федералдыг марафон сентябрь 20-ге чедир үргүлчүлээр Делегейде чарлаттынган пандемияның уржуундан VII-ги Бүгү-россия чергелиг «Ногаан Час» экологтуг субботниктиң организастыг

«Ногаан час — 2020» федералдыг марафон сентябрь 20-ге чедир үргүлчүлээр Делегейде чарлаттынган пандемияның уржуундан VII-ги Бүгү-россия чергелиг «Ногаан Час» экологтуг субботниктиң организастыг комитеди федералдыг марафоннуң болур концепциязын өскерткен. Ынчангаш шупту экологтуг болгаш бойдус камгалалынга хамаарышкан акциялар чуртка массалыг хемчеглерни чорудар кызыгаарлаашкынны күш чок болдурган соонда эгелээр болгаш, 2020 чылдың сентябрь 30-ге чедир уламчылаар. «Ногаан Час […][...]
Дата: 2020-05-08 09:38:26 | Номер новости: 76703 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Дүрген дуза чедирер эмчилерниң ажылындан аарыг кижилерниң амы-тыны хамааржыр ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, «Тыва Республикага 2017-2019 чылдарда чурттакчы чонга дүрген эмчи дуза

Дүрген дуза чедирер эмчилерниң ажылындан аарыг кижилерниң амы-тыны хамааржыр ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, «Тыва Республикага 2017-2019 чылдарда чурттакчы чонга дүрген эмчи дузазы чедирерин хандырары» программа амыдыралга боттанып эгелээнден бээр «Тува Авиа» компанияның медицина модульдуг 2018 чылдың МИ-8Т АМТ вертолёду-биле ужуп эгелээн. Ооң-биле чергелештир Эрзин, Кызыл-Мажалыкта федералдыг болгаш республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле дериттинген вертолёт хонар [R[...]
Дата: 2020-05-08 09:36:57 | Номер новости: 76704 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тыва херээженнерниң маадырлыг чоруктарының дугайын дивизия командири кончуг чөптүг демдеглээн-дир. Тулчуушкун бүрүзүнүң соонда, тыва кыстарның дугайында чүгле полкка эвес, харын бүгү дивизияга магадап

Тыва херээженнерниң маадырлыг чоруктарының дугайын дивизия командири кончуг чөптүг демдеглээн-дир. Тулчуушкун бүрүзүнүң соонда, тыва кыстарның дугайында чүгле полкка эвес, харын бүгү дивизияга магадап чугаалажып турганнар. Эки турачы тыва кыстарның маадырлыг чоруктары мырыңай таварылга эвес. Олар фронтуга келириниң мурнунда кадыг-шыңгыы өөредилгени эр солдаттар-биле бир дөмей эрткеннер. Ковров хоорайга курлавырда полкка өөредилге оларга езулуг школа болган, ону […][...]
Дата: 2020-05-08 06:18:27 | Номер новости: 76705 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Активисты волонтерского движения #МыВместе поздравили ветерана Ивана Алексеевича Родникова и вручили ему праздничный торт вместе с продуктовым набором. Иван Алексеевич ушел на фронт осенью 1942 г. в в

Активисты волонтерского движения #МыВместе поздравили ветерана Ивана Алексеевича Родникова и вручили ему праздничный торт вместе с продуктовым набором. Иван Алексеевич ушел на фронт осенью 1942 г. в возрасте 17 лет. С 1943 г. воевал на 1-ом Ленинградском, 2-ом Прибалтийском и 2-ом Дальневосточном фронтах. Награжден медалью «За отвагу». В 1954 г. переехал в Туву, работал на Рыбзаводе. Воспитал […][...]
Дата: 2020-05-07 06:24:31 | Номер новости: 76629 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#МыВместе и рядом — акция продолжается 6 мая волонтеры ТувГУ и специалисты Управления молодежной политики во главе с проректором по ВР и СВ Остапом Чооду расфасовали 460 пакетов с продуктами для

#МыВместе и рядом — акция продолжается 6 мая волонтеры ТувГУ и специалисты Управления молодежной политики во главе с проректором по ВР и СВ Остапом Чооду расфасовали 460 пакетов с продуктами для нуждающихся граждан — ветеранов, малоимущих и многодетных семей. #тувгу #мывместе #помощь #студенты #волонтеры #добровольцы #УМП #проректор[...]
Дата: 2020-05-07 03:52:34 | Номер новости: 76630 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Победитель гранта Росмолодежь: «Аллея тувинских родовых фамилий» появится в Туве благодаря проекту студента ТувГУ «Проект «Фамильный архитектурный хакатон» студента 1 курса Тувинского государственного

Победитель гранта Росмолодежь: «Аллея тувинских родовых фамилий» появится в Туве благодаря проекту студента ТувГУ «Проект «Фамильный архитектурный хакатон» студента 1 курса Тувинского государственного университета Серена Донгака направлен на популяризацию семейных ценностей, развитие интереса молодежи к истории своего рода, к изучению своих «корней», — рассказывает руководитель проекта, к.х.н., доцент кафедры химии Ольга Кендиван. В ходе реализации […][...]
Дата: 2020-05-07 03:19:39 | Номер новости: 76631 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Я горжусь своим прадедушкой-Ветераном Великой Отечественной Войны! Бюрбю Монгуш Узун-Калчан оглу родился в 1924году в с. Хая-Бажын Сут-Хольского кожууна. Награжден орденом Отечественной войны 1степени

Я горжусь своим прадедушкой-Ветераном Великой Отечественной Войны! Бюрбю Монгуш Узун-Калчан оглу родился в 1924году в с. Хая-Бажын Сут-Хольского кожууна. Награжден орденом Отечественной войны 1степени.Вечная память и Вечная Слава.Никто не забыт и Ничто не забыто! #победа75 #победа75_тыва #тыванын_аныяктары[...]
Дата: 2020-05-07 03:05:27 | Номер новости: 76632 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Минпросвещения вместе с телекомпанией «Триколор» запустило образовательное вещание «Моя школа в online». Проект поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В нашей школе 65

Минпросвещения вместе с телекомпанией «Триколор» запустило образовательное вещание «Моя школа в online». Проект поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В нашей школе 65 выпускников 11-х классов и 91 выпускников 9-х классов. Классные руководители, совместно с учителями предметниками, активно начали внедрять в учебный процесс вещание «Моя школа в online». Видеоуроки полностью соответствуют федеральному образовательному стандарту (ФГОС). […][...]
Дата: 2020-05-07 03:04:26 | Номер новости: 76633 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Сактыышкынның садын Тыва эки турачыларга тураскааттым. Долаана Орус-оол-ыраккы Каа-Хемниң дугаары 1 эге школазының 1-ги классчызы #победа75 #победа75_тыва #садпамяти #конкурсрисунков #сылдысчыгашсолун

Сактыышкынның садын Тыва эки турачыларга тураскааттым. Долаана Орус-оол-ыраккы Каа-Хемниң дугаары 1 эге школазының 1-ги классчызы #победа75 #победа75_тыва #садпамяти #конкурсрисунков #сылдысчыгашсолун #тыва #сактыышкыннынсады #рисунок #дерево #сажаемдереводома[...]
Дата: 2020-05-07 03:01:36 | Номер новости: 76634 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#ГодПамятиИСлавы #ЗнатьЧтобыПомнить #ЕР17 #СадПамяти #тыва 3 мая с рабочим визитом в Каа-Хемский район прибыл Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич Кара-оол. После посещения дома-интерната для пожил

#ГодПамятиИСлавы #ЗнатьЧтобыПомнить #ЕР17 #СадПамяти #тыва 3 мая с рабочим визитом в Каа-Хемский район прибыл Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич Кара-оол. После посещения дома-интерната для пожилых людей и людей с инвалидностью в селе Авыйган он направился в село Сарыг-Сеп, где принял участие в акции «Сад Памяти». В ней также принял участие и председатель Комитета Верховного Хурала по безопасности, правопорядку и […][...]
Дата: 2020-05-07 02:58:48 | Номер новости: 76635 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Амгы үеде школада информатика башкылары, программистерниң ажылы кол черни ээлээн. Олардан дөрткү улдуңнуң өөредилге ажылының организациязы хамааржыр. Дистанциялыг өөредилге эгелээри билек, школаны аңг

Амгы үеде школада информатика башкылары, программистерниң ажылы кол черни ээлээн. Олардан дөрткү улдуңнуң өөредилге ажылының организациязы хамааржыр. Дистанциялыг өөредилге эгелээри билек, школаны аңгы-аңгы платформаларга бүрүткедип, сайтыны чаартып, ВК-да бөлүктерге медээлерни берип турар. Оон аңгыда виртуалдыг хевирниң башкылаашкынын чорударынга школаның башкыларын база өөредир. Олар ооң соонда өөреникчилер-биле харылзажыр аргалыг болур. Хамаатыларның бот-аңгыланыышкын чуруму эгелевээнде, Өөре[...]
Дата: 2020-05-07 02:55:03 | Номер новости: 76636 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчылары #Cадпамяти акцияга идепкейлиг киржип турар. Ооң дугайында ук хоорайның № 1 школаның башкызы, #Тываныңаныяктары солуннуң идепкейжизи Саяна Тарый мынчаар таныштырган.

Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчылары #Cадпамяти акцияга идепкейлиг киржип турар. Ооң дугайында ук хоорайның № 1 школаның башкызы, #Тываныңаныяктары солуннуң идепкейжизи Саяна Тарый мынчаар таныштырган. — Шагаан-Арыгның номери 1 школазының башкылары дистанциялыг ажылды уламчылавышаан, Республика болгаш Россия чергелиг акциялардан чыда калбайн киржип турарлар. «Сактыышкынның сады» #Садпамяти азы «ДеревоПобеды», «Георгиевскаялента», #Тайбыңныңсоңгалары , #75летПоб[...]
Дата: 2020-05-05 02:45:22 | Номер новости: 76502 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Өртчүлерниң эрес-дидим чоруу

Ак-Чыраа суурнуң эрес-дидим аныяк чурттакчылары мал чеми белеткээр шөлге кыпкан өрттү өжүрген. Оларның эрес-дидим чоруу эвес болза, бүгү кожуун мал чеминге каражалыг болуп, келир кыштаглаашкынга берге байдалды тургузар турган. Ынчангаш Сарыг-Хөл сумузунуң чагырга даргазы Владик Владимировичиге база өрттү өжүрген сумунуң эр хиндиктиг аныяк оолдарынга өвүржүлер четтиргенин илереткен. #пожар #ликвидация #сигеншөлү #сарыгхөл #өвүр #аныяктар #тыванын_аныяктары_солун #тыва #нанхоо[...]
Дата: 2020-04-30 08:26:04 | Номер новости: 76324 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Өвүрнүң аныяк малчыны

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң 2019 чылда Өвүр кожууннуң Сарыг-Хөл сумузунда киржикчизи Ай-Херел Кууларның мал-маганы кышты хүр ашкан. Мал төрүлдезиниң чымыштыг ажылы адакталган. #1мая #миртрудмай #весна #первомай #праздник #май #семья #стопкоронавирус #сидимдома #выходные #труд #мывместе #весна2020 #майскиепраздники #россия #спраздником #Кыштагдлямолодойсемьи #Айхерелкуулар #деньтруда #Өвүр #Сарыгхөл #кушажылкижиникаастаар #аныякмалчын #Тыванын_аныяктары_солун #нан_хоо[...]
Дата: 2020-04-29 11:24:30 | Номер новости: 76256 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Токарь – чогаадыкчы ажыл

Частың болгаш күш-ажылдың байырлалынга уткуштур Амгы үеде токарь кижиниң ажылы кымдан-даа артык херек. Чагыглар хөй. Олар дыштаныр хүн чок ажылдаарынга-даа белен. Дүрген болгаш шынарлыг кылдыр кижи бүрүзү чагыгны кылып шыдавас. Ынчангаш бир кожуунда азы бир хоорайда эки токарьны кижи бүрүзү билир болур. Шынап-ла, токарь кижи бо хүнде ажыл чок артып калбас. Байвек Көк-оолович Күдер токарь […][...]
Дата: 2020-04-27 09:39:23 | Номер новости: 76122 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В Бай-Тайге к 75-летию Великой Победы посадили «Сад памяти»

Волонтеры Бай-Тайгинского кожууна совместно с депутатами фракции «Единой России» посадили «Сад памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель акции – сохранение исторической памяти о подвиге фронтовиков в годы войны, их мужестве и преданности Родине. Напомним, что с 18 марта по 22 июня в рамках … на территории всей страны высадят 27 млн. […][...]
Дата: 2020-04-27 03:45:28 | Номер новости: 76123 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Из каких стран чаще всего возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля — Сибирский федеральный округ По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в период с 24 марта по 6

Из каких стран чаще всего возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля — Сибирский федеральный округ По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в период с 24 марта по 6 апреля в регионы СФО прибыли 30149 человек из 68 стран. Большинство жителей регионов СФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, ОАЭ, Казахстана, Доминиканской Республики, […][...]
Дата: 2020-04-22 06:44:16 | Номер новости: 75866 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Стали известны сроки тестирования вакцины от коронавируса

Научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Наталья Думченко не только работает в команде, которая борется против коронавируса, но и сама стала добровольцем для испытания вакцины от него. О том, как и когда будут проводиться испытания она рассказала Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом. • Добровольцами стали здоровые люди в возрасте от 18 до […][...]
Дата: 2020-04-22 06:42:57 | Номер новости: 75867 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Сактыышкынның сады» акцияның эртер хуусаазын чылдырган

Чурттакчы чоннуң ортузунга санитар-эпидемиологтуг таарымчалыг байдалды тургузары-биле база хамаатыларның бот-аңгылал чурумунга хамаарылгалыг комплекстиг хемчеглерни боттандырары-биле, «Сактыышкынның сады» акцияны муниципалдыг тургузугларның иштинге херек апарган таварылгада оон орай хуусааже чылдырып болур. Ындыг-даа болза, Россияның чурттакчылары акцияга дистанциялыг арга-биле киржип болур. Хамаатылар бот-аңгылалга бажыңынга олурар үезинде хоорай кыдыында бажыңнарынга, суурга азы дачазынга ыяшт[...]
Дата: 2020-04-22 06:37:14 | Номер новости: 75868 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Передается ли COVID-19 от животных к людям и наоборот?

Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора рассказал Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом о том, что владельцам домашних животных опасаться нечего. О заражении животных: ВОЗ сообщила о нескольких случаях, когда после тесного контакта с больным человеком заболевали животные — люди заразили несколько собак, кошек и одного тигра. Эти случаи произошли в Бельгии, Гонгконге и США. […][...]
Дата: 2020-04-22 05:45:11 | Номер новости: 75869 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?

В первую очередь для этого нужно встать на учет в качестве безработного в центр занятости. Пособие назначается по месту жительства гражданина. Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства в Российской Федерации. Признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина. Размер […][...]
Дата: 2020-04-22 05:44:16 | Номер новости: 75870 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

10 мифов о коронавирусе по данным ВОЗ

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представляет подборку мифов о коронавирусе COVID-19 с пояснениями и рекомендациями. Материал подготовлен на основе данных ВОЗ. Коронавирусная инфекция COVID-19 – новая болезнь, которая уже затронула более двух миллионов человек по всему, а в России – более 40 тыс. Заболевание пока плохо изучено, системы здравоохранения ряда стран не справляются […][...]
Дата: 2020-04-22 05:42:32 | Номер новости: 75871 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

У компаний появилось больше оснований стать системообразующими и получить льготы

Критерии отбора системообразующих предприятий пересмотрели. По новой схеме в него смогут попасть большее число организаций. О том, как это работает, Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал Александр Киревнин, врио директора департамента развития секторов экономики Минэкономразвития. Прежние критерии утверждали больше пяти лет назад и они очень консервативны. Сейчас же перечень стал гибким, а критерии […][...]
Дата: 2020-04-22 05:41:39 | Номер новости: 75872 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

• Бо хүнде бүдүн делегей чергелиг берге коронавирус аарыының үезинде өөреникчилеринге болгаш бүгү-ле чаңгыс чер-чурттугларынга дуза кадары-биле Шагаан-Арыгның №1 школазындан 10 волонтер башкылар ажылд

• Бо хүнде бүдүн делегей чергелиг берге коронавирус аарыының үезинде өөреникчилеринге болгаш бүгү-ле чаңгыс чер-чурттугларынга дуза кадары-биле Шагаан-Арыгның №1 школазындан 10 волонтер башкылар ажылдап эгелей бергеннер. Олар кымнарыл дээрге: Шактар-оол Чойгана Чойган-ооловна — англи дыл башкызы, Суур-оол Алдынай Владимировна — англи дыл башкызы, Тарый Саяна Чамзыевна — тыва дыл болгаш чогаал башкызы, Бурукей Надежда Болдр-ооловна — […][...]
Дата: 2020-04-22 05:40:22 | Номер новости: 75873 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«ОставайсяДонором»

«Донор болуп артып каг, хандан дужаа!» – шак мындыг кыйгырыг бүгү Россияда, эң ылаңгыя хамаатыларның бот-аңгылал үезинде, актуалдыг айтырыг болуп артпышаан. Делегейде чарлаттынган пандемия үезинде донор кижиниң ханы хүн, шак бүрүзүнде улам херек. «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязының идепкейжилери чаңгыс эвес удаа донорлап турарлар. «Ханымны үргүлчү дужаап турар мен. Бодумнуң байдалым эки. Бо үеде, […][...]
Дата: 2020-04-22 05:39:30 | Номер новости: 75874 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

2020 чылда «Өлүм чок полк» чыскаалы Россияга ийи катап эртер

Владимир Путин Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан массалыг хемчеглерни чылдырган. Ооң чылдагааны чуртта нарын эпидемиологтуг байдал болган. «Бистиң шуптувуска май 9 дээрге Тиилелге хүнү. Бо хүннү солууру-даа, чылдырары-даа болдунмас. Бис ону кылбас-даа бис. Бо хүнде өг-бүле бүрүзү бодунуң маадырларын алдаржыдып, оларны сактыр. Бис хоочуннарга сагыш човаашкынны болгаш өөрүшкүнү сөңнээри-биле бүгү чүүлдерни кылыр бис. Аңаа […][...]
Дата: 2020-04-17 06:55:46 | Номер новости: 75875 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Чонга ачы-дуза

Тываның Дээди Хуралының депутаттары, #ЕдинаяРоссия фракциязының кежигүннери бот-аңгылал үезинде чурттакчы чонга чедирген ачы-дузазының дугайында барымдаалар (2020 чылдың апрель 7-ниң медээзи-биле): — 135 муң рубльди улуг назылыгларга, чааскаан чурттап олурар кижилерге, чединмес өг-бүлелерге дуза кадары-биле чыгган; — Бир хүннүң шалыңын волонтержу шимчээшкинниң ачы-дуза фондузунче шилчидер; — 10 380 маскаларны хамаатыларга халаска үлээн; — Эки турачылар-биле кады муниципал[...]
Дата: 2020-04-14 05:04:14 | Номер новости: 75561 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

✅Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребу

✅Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. #ОставайтесьДома[...]
Дата: 2020-04-13 05:32:07 | Номер новости: 75357 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Фронтучу тыва кыстар

Он эки турачы кыстың дайынчы оруу имирербес алдар-биле шыптынган. Ол кыстарның маадырлыг чоруктарының дугайында келир үениң-даа салгалдары утпас, оларның чүрээнге мөңге чурттаар. Командириниң балыгладыпкан берге үезинде, ол ону солааш, дайынчыларны баштап алгаш, тулчуушкунче кирген. — Төрээн чурт дээш! – деп алгыргаш, взвод командири тура халааш, барып ушкан. — бурунгаар! – дээш, взвод командириниң дузалакчызы бар […][...]
Дата: 2020-04-13 05:06:14 | Номер новости: 75358 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

100-летие ТНР

Готовится книга по истории тувинского парламента Одним из ключевых проектов к 100-летию Тувинской Народной Республики является подготовка научно-популярной книги по истории тувинского парламента «По пути народовластия в Туве». И это не случайно. Ведь именно на Всетувинском Учредительном Хурале (съезде) народа Тувы —  Великом Хурале Тувы 15 августа 1921 года было провозглашено создание Республики Танну-Тува […][...]
Дата: 2020-04-13 05:02:53 | Номер новости: 75359 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В Ырбане установили станцию сотовой связи

11 апреля специалисты Центра информационных технологий Тувы установили в селе Ырбан Тоджинского кожууна фемтосоту — маломощную базовую станцию, с радиусом действия 1 километр. В условиях таежного села Ырбан это лучшее технологическое решение, объясняет директор Центра Чингис Ондар. — До сегодняшнего дня в Ырбане никогда не было сотовой связи: на все село работал один таксофон, основными […][...]
Дата: 2020-04-13 04:20:43 | Номер новости: 75360 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияга ЕГЭ-лерни чылдырбас

РИА-медээлерниң апрель 7-де дыңнатканы-биле алырга, чаңгыс аай күрүне экзаменнерин өске хуусааже чылдырбас. Ол дугайында Россияның чырыдыышкын яамызының сайыды Сергей Кравцов медеглээн. «Чаңгыс аай күрүне экзаменнериниң расписаниезиниң чаа төлевилели белен, бирги экзамен июнь 8-те эгелээр» — деп, ол тодаргайлаан. Федералдыг порталда база ЕГЭ-ниң расписаниезин парлаан, экзаменнерниң кол чадазы коронавирус аарыының уржуундан май айның төнчүзүнде эвес, а […][...]
Дата: 2020-04-07 09:21:17 | Номер новости: 75169 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Таврида чалап турар!

Уран чүүлдүң болгаш культураның аныяк ажылдакчыларының шуулганы «Таврида» киржикчилерниң болгаш волонтерларның бүрүткелин эгелээн. Бо чылын шуулган июнь 1-ден октябрь 10-га чедир үргүлчүлээр. Ындыг-даа болза, делегейде дыргын тараан коронавирус хамчыының уржуундан шуулганның болур хүннери өскерлип болур. Тодаргай медээлерни чыыштың сайтызындан көрүп болур. Сайттың ссылказы: tavrida.art. Шуулганга аныяк дизайнетрлер, fashion-фотографтар, музыкантылар, чурукчулар, архитекторлар, актерлар и режиссе[...]
Дата: 2020-04-07 08:28:30 | Номер новости: 75170 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Пандемияга удур акция

Тываның Аарыгларга удур кадыкшылга төвү коронавируска удур делегей чергелиг флешмобту деткип, оларга катчып, республиканың чурттакчы чонун чугула чылдагаан чок черге бажыңнарындан үнмейн олурарын дилеп турар. Ооң дугайында Республиканың Аарыгларга удур кадыкшылга төвүнүң ажылдакчызы Жанна Ижи мынчаар чугаалаан: — Республиканың чонун пандемиядан камгаланыры-биле кезек үеде бот-боттарының аразында харылзашпайн, бажыңнарындан үнмейн олурары — флешмобтуң сорулгазы бо. «Бис […][...]
Дата: 2020-03-27 04:51:22 | Номер новости: 74651 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Черниң шагы»: онлайн-хевирге эртер

«Черниң шагы» Бүгү-делегей чергелиг экологтуг акция Онлайн-хевирге эртерин дыңнадып турар. Коронавирус инфекциязы делегейде дыргын тарап турары-биле, массалыг хемчеглерни шагда-ла соксаткан. Москвага экологтуг акция виртуалдыг хевирге эртерин дыңнадып турар. Бо чылын «Черниң шагы» акция март 28-те болур. #coronavirus #коронавирус #covid19 #Тыванын_аныяктары #Час_земли[...]
Дата: 2020-03-27 04:50:06 | Номер новости: 74652 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Уважаемые жители и гости республики!

По просьбам многих наших земляков, находящихся за пределами республики сообщаем о том, что из г. Красноярска до г. Кызыла можете добраться на автобусах транспортной организации — АО «Автоколонна 1969». Данная организация осуществляет автобусные рейсы с вместительностью более 40 мест осуществляет 3 раза в день: 00.30, 09.25, 16.30. Цена проезда составляет 1901 р. Билеты можете приобрести […][...]
Дата: 2020-03-26 07:38:20 | Номер новости: 74589 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тываның Аныяктар парламентизиниң даргазы Артыш Монгуш чурттуң Үндезин Хоойлузунче киирген өскерилгелерниң дугайында бодалын илереткен: — Россияның Үндезин Хоойлузунче социал камгалалдарны киирге

Тываның Аныяктар парламентизиниң даргазы Артыш Монгуш чурттуң Үндезин Хоойлузунче киирген өскерилгелерниң дугайында бодалын илереткен: — Россияның Үндезин Хоойлузунче социал камгалалдарны кииргенин чөптүг деп бодаар-дыр мен. Социал магадылалдың бир чадазынче үнүп турарывыс ол. Ону бадылап алгаш, күрүне кижилерниң мурнунда хүлээлгезин кандыг-даа байдалда үреп шыдавас деп, В. Путин демдеглээн. Чижээлээрге, улуг назылыгларның пенсиязынга бир чылда ыяап-ла индексацияны кылыр. […][...]
Дата: 2020-03-26 07:35:17 | Номер новости: 74590 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В Туве заработал волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции #Мывместе В региональный штаб 23 марта позвонила жительница Кызыла Валентина Монгуш

В Туве заработал волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции #Мывместе В региональный штаб 23 марта позвонила жительница Кызыла Валентина Монгуш. 75-летняя пенсионерка обратилась к добровольцам с просьбой купить ей продукты и лекарства. Первыми откликнулись волонтеры-медики и «Молодёжка ОНФ». Добровольцы закупили необходимое и передали пенсионерке. Волонтеры-медики отметили, что прежде, чем […][...]
Дата: 2020-03-26 05:09:12 | Номер новости: 74591 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Иммунитет на коронавирус

✍🏻Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19. Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вырабатывают иммунитет к этому заболеванию. «Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом»,— сказала Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале. Глава Роспотребнадзора пояснила, что собственные исследования ведомства сви[...]
Дата: 2020-03-25 07:59:17 | Номер новости: 74554 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#coronavirus #коронавирус 

Март айның сөөлгү хүннериниң медээзи-биле Тывада коронавирус хамчыындан аараан кижи чок. Ындыг-даа болза чурттуң иштинде өөредилге черлери студентилерни бажыңнарындан өөренир кылдыр тараткан. Республикадан дашкаар өөренип турар тыва студентилер база чанып кээп турар. Ынчангаш Роспотребнадзор албан чери СПИД-төвүнге азы Тываның халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге барып, лабораторлуг шинчилгени халаска эрттип ап болур. Коронавирус хамчыындан Тывада аараан кижи чок-даа […][...]
Дата: 2020-03-24 07:16:17 | Номер новости: 74474 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Ставропольда 11 студентиге коронавирус инфекциязын эмчи кижи чыпшырган

Ставропольдуң кол инфекционист эмчизи Испанияга дыштангаш келгеш, кандыг-даа бот-тускайлаашкын хуусаазын эртпейн, ажылдап үнген түңнелинде, медакадемияның 11 студентизинге коронавирус инфекциязын чыпшырган. Анализтерниң харыызы-биле кол инфекционист коронавирус аарыглыг дээрзин Новосибирскиниң «Вектор» лабораториязы бадыткаан. Санникова март айда Испанияга коронавирус хамчыының кидин түлүк үезинде дыштанып чорааш, чүгле 2 неделя эрткенде, аарыгзап турарын эскерип, эмчилерге хынаткан. Чүгле ынчан[...]
Дата: 2020-03-24 06:53:59 | Номер новости: 74475 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тывада туберкулез аарыы бадып турар

2019 чылдың түңнелдери-биле республикада туберкулез аарыы­ның болгаш оон өлүп-хораар чоруктуң көргүзүглери бадып турза-даа, байдал нарын бооп артпышаан. 2019 чылда диспансер учедунче туберкулез аарыы бир дугаар тодарадаттынганы-биле 387 кижи алдынган, ооң иштинде УФСИН албан черинде 39 таварылга (2018 чылда 447 аарыг кижи, УФСИН – 45 кижи турган). 2019 чылда суд-медицина экспертизанының түңнели-биле, аарыг кижиниң өлген соонда, […][...]
Дата: 2020-03-24 06:52:48 | Номер новости: 74476 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Путин: бүгү-российжи бадылаашкын чугула-даа болза, хамаатыларның кадыкшылындан өске кол чүүл чок

Владимир Путин март 17-де Төп соңгулда комиссиязының удуртукчузу Элла Памфилова-биле ужурашкаш, РФ-тиң Үндезин Хоойлузунче өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнүн короновирус тарап болурунуң чылдагааны-биле өске хуусааже чылдырарын чугаалашкан. Россияның Президентизи Үндезин Хоойлуже өскерилгелер кииргеш, Чарлыкка ат салган соонда, бир айдан эрте эвес үеде бадылаашкынны чорудуп болур, а оон орайтадыр база болур дээрзин дыңнаткан. «Бадылаашкынны чүгле […][...]
Дата: 2020-03-18 10:48:00 | Номер новости: 74294 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тыва «Сактыышкынның сады» Бүгү-делегей чергелиг акцияга киржир

#Победа75 #Победа75_Тыва #Тыванын_аныяктары #Сад_памяти Россияның девискээринге база СНГ чурттарынга март 18-тен июнь 22-ге чедир Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан «Сактыышкынның сады» акция эртер. Акция үезинде 27 сая ыяштарны олурту көрдүнген. Ол дээрге Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында амы-тынындан чарылган кижилерниң саны. Организаторларның чугаалап турары-биле алырга, олурткан ыяш бүрүзү амы-тынын харамнанмайн, тайбың амыдырал дээш тулчуп чораан дайынчыларга өөрүп четтиргениниң [[...]
Дата: 2020-03-18 06:47:11 | Номер новости: 74201 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его. Об этом говорится в заключении суда. «Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации […][...]
Дата: 2020-03-17 09:25:49 | Номер новости: 74202 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Артыш Монгуш, «Тываның буянныг чүректери» организациязының даргазы: эки турачы чорукту Россиянын Үндезин Хоойлузунга быжыглаары – социал адырны деткип турары-дыр.

Чурттуң Үндезин Хоойлузунга чугула өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнү – апрель 22-ниң хүнү кылдыр доктааттынган. Үндезин Хоойлуга өскерилгелерни киирери-биле, ол хүнде эртенгиниң 8.00 шактан кежээкиниң 20.00 шакка чедир соңгулда участоктарынга барып, бадылаашкынга киржип болур. Апрель 22-ге чедир Тыва Республиканың аныяктары Конституцияда өскерлиишкиннерни идепкейлиг сайгарып, чугаалажып турарлар. «Бис ооң мурнунда волонтёржу ажылдарны янзы-бүрү грантылар ёзугаар […][...]
Дата: 2020-03-13 09:04:16 | Номер новости: 74023 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Сугдер Бады, кардиохирург: поправки в Конституцию станут гарантом повышения эффективности всей системы здравоохранения

– Среди поправок к Конституции есть принципиально важные аспекты, во-первых, право на качественную и доступную медицинскую помощь. Доступность и качество медицинской помощи – два элемента одинаково важных для пациентов и являются более широкими определениями, чем может показаться на первый взгляд. Например, доступность медицинской помощи – это не только материальный, но и территориальный признак, так как […][...]
Дата: 2020-03-12 09:45:14 | Номер новости: 73982 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Фронтучу тыва кыстар

#Победа75 #Победа75_Тыва #Тыванын_аныяктары #Подвиг_тувинских_добровольцевОн эки турачы кыстың дайынчы оруу имирербес алдар-биле шыптынган. Ол кыстарның маадырлыг чоруктарының дугайында келир үениң-даа салгалдары утпас, оларның чүрээнге мөңге чурттаар. Тыва кыстар маадыр­лыын, эрес-дидимин, ду­зааргак чоруктуң үлегер-чижээн көргүспүшаан, фрон­ту­чу амыдыралдың бү­гү бергелерин эр улус-биле деңге чүктеп эрткеннер. Эң берге байдалдарга дайзынның долу чаашкын дег огунуң адаа-биле балыглаттырганнарн[...]
Дата: 2020-03-12 05:43:14 | Номер новости: 73983 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Эзирлерниң_уязы

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилелиниң кол сорулгазы — бурунгу өгбелери­вистиң чараш чаңчылдарын, оюн­­­­нарын чаштарга, аныяк- өскенге өөре­­­дип ижиктирери деп билип тур мен. Ол чаңчылдар таварыштыр тыва хүрешти Россия база делегей деңнелинче көдүрүп, сайзырадыр ажылдарны чорудары. Бо чаа эгелээшкинни чаа тургустунган чаштар база элээди оолдарның тыва хүреш федерациязының удуртукчузу Седен Очур Кара-Сал удуртуп-башкарып эгелээн. Бо хүннерде республикага […][...]
Дата: 2020-03-12 05:26:47 | Номер новости: 73984 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Бичии мөгениң тиилелгези

#Эзирлерниң_уязы #Тыванын_аныяктары Кызыл хоорайның уруглар садтарынга Шагаа байырлалын таварыштыр бичии оолдар ортузунга хүреш маргылдаалары болуп эрткен. «Алёнушка» уруглар садынга болган хүреш маргылдаазынга бичии мөгелер идепкейлиг киришкен. 19 чаштар ачыр-дачыр хүрешкен соонда, 6 харлыг Эртине Ондар тиилээн. Эртинениң ачазы Роланд Ондар — хостуг хүрештиң база сумода спорт мастери, 2016 чылда студентилер аразынга Россияның хостуг хүрешке чемпиону болган. […][...]
Дата: 2020-03-11 08:50:00 | Номер новости: 73913 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тоолзуг Тожунуң ивижилери

#Иви_чемгерикчим #Губернатор_төлевилели #Тыванын_аныяктары Өдүген тайгазындан чыглып келген ивижилерни Тоора-Хем суурдан ырак эвесте аяңга ийи чылда чүгле бир катап эртип турар Ивижилер фестивалынга көрүп болур. «Бирги аяң» деп черге тус черниң иви ажыл-агыйын сонуургап келген аалчылар-даа, көрүкчүлер-даа хөй болган. Аңаа чүгле Тывадан эвес, а чоок-кавы кожа-хелбээ республикалардан безин аалчылар келгенин кожууннуң удуртукчулары демдеглээн. Аныяк фотограф Даян Дансюрюн Ивижилер […][...]
Дата: 2020-03-11 08:48:56 | Номер новости: 73914 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияның сургуулдарның X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн

Эрткен айның эгезинден тура, апрель 3-ке чедир Красноярск хоорайга Россияның сургуулдарның (аныяктарның) X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн. Аңаа 3200 спортчулар киржир, 214 медальдар болгаш диплом шаңналдалыг, 71 тураскаалдыг шаңналдар болгаш 19 комплект кубок шаңналдары бар. Тываның спорт яамызының ажылдакчыларының дыңнатканы-биле алырга, Россияның сургуулдарның (аныяктарның) X Кышкы Спартакиадазынга бистиң республикавыстан спорттуң кышкы хевирлеринге киржир командалар чок […][...]
Дата: 2020-03-11 08:47:25 | Номер новости: 73915 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Чараш мага-боттуң спорту

«Тывада чурттап турар спортчуларның тиилеп алыры берге, харын-даа шаңналдыг черлер алыры безин чөгенчиг, оларның арга-дуржулгазы чок. Шаңналдыг черлерни өскээртен келген спортчулар үлежип аппаар» дээн ышкаш чугааларны бо-ла дыңнап болур. Ындыг бодалдыг чаңгыс чер-чурттугларывыс бар. Бо сөстерни дыңнааш, кижи улам кызымак белеткенир апаар. Бир-ле дугаарында, ону дедир бадыткаптар күзел тыптыр. Чоокка чедир мындыг хевирлиг маргылдааларга киржиринге […][...]
Дата: 2020-03-06 08:28:55 | Номер новости: 73718 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Виват, кадет!» — Тиилелгениң 75 чылынга

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы ТР-ниң Национал театрынга болуп эрткен республика чергелиг «Виват, кадет!» кадеттер балының дорт эфирин чоруткан. Социал четкилерде «ТА»-ның бөлүктерин сайгарып көөр болза, контактыда арнында киржикчилер дорт эфирни аажок сонуургап, бал төнгүжеге чедир өжүрбезин дилеп турган. Кадеттер балының дорт дамчыдылгазын Эрзин, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Тес-Хем дээш барык шупту кожууннар көрген. А чамдык ада- […][...]
Дата: 2020-03-06 08:21:22 | Номер новости: 73719 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Победа75 

Россияда алдарның болгаш сактыышкын чылының кол хемчеглериниң эртеринге аныяк эки турачылар дузалажыр. — Мен «Тиилелгениң волонтерлары» деп Бүгү-россия чергелиг хөй-ниити шимчээшкининиң кежигүнү мен. Эрткен чылын «Послы Победы» деп мөөрейге тиилээш, Москвага Улуг Тиилелгениң байырлалынга кириштим. Меңээ Тываның мурнундан Тиилелгениң элчини кылдыр чурттуң төөгүлүг онзагай болуушкунунга, Май 9-туң чыскаалынга, киржир аас-кежик таварышкан. Сагыш-сеткилимниң хайныгыышкы­нын илередир арга [R[...]
Дата: 2020-03-06 08:14:17 | Номер новости: 73720 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Путин одобрил идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

МОСКВА, РАПСИ. Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. «Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, — доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что, спасибо», — сказал он в […][...]
Дата: 2020-03-06 08:03:48 | Номер новости: 73721 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тываның Баштыңы үерлээшкинге удур команда-штабтыг өөредилгени эрттирерин айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте аппарат хуралында, республика девискээринде үерге удур команда-штабтыг өөредилгени эрттирер дугайында айтыышкынны чарлаан. «Чылдың үе солчулгазы эгелээн. Хөй чылдарның хайгааралындан алгаш көөрге, бо чылын агаар-бойдус элээн өскерилген бооп турар. Республика девискээринде харның дүшкени дески эвес, төп кожууннарда харның кылыны бир метр хире бар. Ынчангаш онза байдалдар болурун манап олурбайн, шупту күштер […][...]
Дата: 2020-03-06 08:02:39 | Номер новости: 73722 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

 #Туберкулез #профилактика

Тывада туберкулезка удур демисел-биле шалыпчы ай эгелээн Туберкулез аарыы-биле демисел дээрге, амгы үеде ниитилелдиң эң-не кол дээн шиитпирлээр нарын айтырыгларның бирээзи. Чылдың-на март 24-те Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Бо хүн 1882 чылда сураглыг немец эртемден, эмчи Роберт Кох туберкулезтуң өөскүдүкчүзүн ажытканы-биле төөгүлүг болуушкун кылдыр артып калган. Ук ажыдыышкын-шинчилел туберкулез аарыын эмнээр болгаш […][...]
Дата: 2020-03-06 08:01:39 | Номер новости: 73723 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Победа75 

Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы. — У меня прадедушка Александр Коканов — участник ВОВ, волонтёром Победы я стала, потому что люблю заботиться о бабушках и дедушках, ещё волонтёрство — прекрасная возможность отблагодарить ветеранов за мирное небо над головой, — рассказала волонтер Победы из города Кызыла Татьяна Костыгова.[...]
Дата: 2020-03-06 07:59:42 | Номер новости: 73724 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020_Күске_чылы_ужурлар ЧЫЛЫВЫСТЫҢ ШЫНАРЫ

Өг-бүле тутканнарның меңгилери 9:1, 8:7, 6:2, 4:3 болур болза, ол ийиниң сагыш-сеткили тааржыр, эви быжыг, эди кѳвей, аас-кежиктиг болганы ол. Өгленгеннерниң меңгилери 9:9, 8:8, 7:7, 6:6, 5:5, 4:4, 3:3, 2:2, 1:1 болур болза, шын байы ол. А 9:2, 8:3, 7:4, 6:1 болурга, чедимче чок. Ынчалза-даа өг-бүлениң чогумчалыы, аас-кежии ийи кижиниң боттарындан дорт хамааржыр. Бодамчалыг болур болза, […][...]
Дата: 2020-02-18 06:53:16 | Номер новости: 73114 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#ПолитСтартап #төлевилел #Тываның_аныяктары #Аныяк_гвардейжилер

«ПолитСтартап» — Бүгү-россияның «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кадрлар талазы-биле төлевилели. Ук төлевилел 35 хар чедир политиктиг хөй-ниити ажылынга бодунуң күжүн шенээринге белен идепкейлиг амыдыралчы туруштуг аныяктарны илередир. «ПолитСтартап» төлевилели күрүне эрге-чагырга органнарынче база Партияның тус чер бот-башкарылгазынче кандидаттар шилилгезиниң баш бурунгаар бадылаашкын чурумунуң иштинде эртип турар. 2020 чылда Россия Федерациязының 40 субъектилеринге «П[...]
Дата: 2020-02-18 06:36:38 | Номер новости: 73115 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Эзирлерниң_уязы #Төлевилел #Чазак_даргазы #Бичии_мөгелер #Чаштар_мөгелер #Тываның_аныяктары #Чедиишкиннери

Чаш база элээди мөгелерниң бирги делегей чергелиг маргылдаага чедиишкиннери Февраль 15-тиң хүнүнде тыва чаңчыл-биле дериттинген «Сүбедей» спорт ордузунга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазак Даргазының шаңналы дээш чаш база элээди оолдар аразынга 8-тен 18 харга чедир 5 бөлүкке шупту 1010 мөгелерниң ачыр-дачыр хүрежи дүнекиниң 2 шакка чедир болган. Оларның аразында Татар Республикадан 6, Бурятиядан 4, Моол күрүнеден 2 […][...]
Дата: 2020-02-17 05:56:54 | Номер новости: 72967 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тыва_территория_мужества #Тыванын_аныяктары #Февраль_23

Мой папа самый лучший. Я это повторяю про себя изо дня в день. Он добрый, красивый, умный, смышленый. Но, к сожалению, мир устроен так, что с лучшими случаются большие беды. Так и с моим папой произошла беда – его уже как два года нет рядом с нами. Он погиб в автокатастрофе. Не знаю, какие плохие, […][...]
Дата: 2020-02-17 05:19:56 | Номер новости: 72968 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020 #Күске_чылы КҮЧҮЛҮГ ЧЫЛ

Күске — бүгү-ле чылдарның эгези. 60 чылдыг улуг эргилдениң-даа, 12 чылдыг биче эргилдениң-даа. Ынчангаш хамык чылдарның үстүнге, бедик олутка Ол саадаар. Даңзы бүрүткел база оон эгелээр. Улуг азы Биче эргилде эрткен санында-ла, оларның канчаар эрткенин болгаш дараазындагы эргилделерниң канчаар эгелээрин (Күске чылды) бодаары чугула. Ол чылдың Онзагайы, Алдары болгаш Хүндүзү-Күчүзү ол. Күске чылда төрүттүнген кижилерниң шырайы […][...]
Дата: 2020-02-17 04:59:32 | Номер новости: 72969 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020 #Ак_чем_шагаа_чеми

Ааржы Тарактан кылган ааржы. Таракты ыяш савага көвүдедир чыыр. Сава долуп келирге, шой пашка куткаш, отка элээн үр хайындырар. Тарак хайынгаш, божаже шилчиир. Божаны өске савага куткаш соодар. Соой берген божаны ааржы таарынга куткаш, сарыг-сүдүн ылгалзын дээш, ийи ыяш өрген аразынга азып каар. Сарыг-сүдү ылгалып төгүлгеш, таарга өл ааржызы артып каар. Ол ааржыны калбак ийи […][...]
Дата: 2020-02-17 04:58:26 | Номер новости: 72970 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020

Шагаа – тываларның үе-дүптен ёзу-чаңчыл сагаан байырлалы. Ооң төөгүзү, чаагай чаңчылдары бурун үеде-ле тывылган. Бурун шагдан бээр тываларның ажыл-агыйының онзагайынга үндезилеттинген календары чораан. Ону Л.П. Потапов бодунуң «Очерки народного быта тувинцев» деп номунда бижээн. Шагдан бээр-ле, өске көшкүн чоннар дег, тываларның бурунгулары Чаа чылды күзүн, «ак чемниң» шыгжымыры көвүдей берген үеде эрттирип чораан деп медээ бар. […][...]
Дата: 2020-02-17 04:57:26 | Номер новости: 72971 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тыва_территория_мужества #Защитник_Отечества #Ферваль_23

Мой папа — защитник Отечества. Он очень храбрый, мужественный и сильный. После школы он поступил в Тувинский государственный университет, по специальности учитель истории. Когда он окончил университет, он сразу пошел в армию. А армия сделала из него настоящего мужчину. Там он научился выносливости, терпимости, стал сильнее, он служил половину в России, а половину в Чечне. […][...]
Дата: 2020-02-17 04:53:26 | Номер новости: 72972 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тергиин студентини илереткен

«Тываның аныяктары» солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы — Самир Аспан-оол. Ол «Тыва Республиканың тергиин студентизи-2019» регионалдыг студенчи премияның тиилекчилерин допчузу-биле таныштырган. — Самир, студентилер ортузунда Тывада бир дугаар эр­тип турар солун мөөрейни таныштырып көрем, тиилекчилерниң аразында аныяктарның аразындан төлептиглер кирген боор аа? — Бо регионалдыг студенчи Шаңналды РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң Тывадан сенатору Дина Оюннуң деткимчези-биле бир [R[...]
Дата: 2020-02-17 04:51:51 | Номер новости: 72973 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тиилекчилерниң_уйнуктары #Правнуки_Победителей_Тыва_Молодежь

Кырган-ачам — эки турачы Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941 чылдың июнь айның 22-де эгелээнин, Германия даң бажы шала көскү үеде, 4 шакта, Совет Эвилелинче оор ёзу-биле халдап, дайын-чааны эгелээнин ада-өгбелерден, өөренип турар төөгү эртеминден база орус, тыва чогаалдардан номчуп, билип алыр аргалыг бис. Бистиң ада-өгбелеривис доозазы дайын-чаадан чалданмайн, улуг чуртун хостаары-биле кижи бүрүзү киржилгелиг болган болгай. […][...]
Дата: 2020-02-12 03:59:03 | Номер новости: 72764 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Романтиктиг февраль ай

Февраль ай аныяктарның ортузунда Ыдыктыг Валентинниң хүнү-биле онзагай. Бо хүннү бүгү делегейде ынакшаан­нар байырлап, ынак­­шы­лын илередир хүн азы байырлал болганын аныяк кижи канчап анаа эрттирерил. Ыдыктыг Валентинниң хүнү частың баштайгы тыныжы-биле келир. Улусчу чаңчылдар-биле алыр болза, бо хүнде куштар безин эжин тып алыр. А кижилер аас-кежиктиг чурттаарын күзеп чоруур болгай. Ындыг болганда, ынак кижизинге чүнү […][...]
Дата: 2020-02-12 03:44:39 | Номер новости: 72765 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Хөгжүм, ырдан хөөн кирген сүлде-сүзүк

В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязынга февраль 15-те алдарлыг хөгжүмчү Алексей Балашов биле Делегей чергелиг мөөрейлернин лауреады Шораан Очурнуң «Енисей эриинде гобой» деп солун концерт-көргүзүү болуп эртер. Бөгүнгү үндүрүлгевиске Тываның база бир салым-чаяанныг оглу, Тывада классиктиг уран чүүлдүң сайзыралынга, төөгүзүнге бир чаа базымны киирген хөгжүмчүлерниң бирээзи Шораан Очурнуң дугайында таныштырар-дыр бис. Очур Шораан Валентинович Бай-Тайга […][...]
Дата: 2020-02-10 07:00:44 | Номер новости: 72671 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Ректорнуң балы эрткен

ТывКУ-га Бүгү-россияның студентилер хүнүн байырлап, Ректорнуң балын эрттирген. Чараш-шиник платьелерниң эдээ шалага чаттылып турар кыстар база каас-коя костюмнарлыг студентилер Ректорнуң балынга чыглып келген. Олар шупту эртемде, өөредилгеде, чогаадыкчы талада, спортта чедиишкиннерлиг болганы-биле бо байырлалда чыылган. Хөгжүм-шии театрында оожум темпилиг танцы-чыскаалы болуп турган. Шак-ла бо хевирниң танцызы-биле эрткен чүс чылдарда дээди хемчеглерни ажыдып, ооң байырлыг шинчизин […][...]
Дата: 2020-01-29 06:46:41 | Номер новости: 72142 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тожу кожуунда 48 ивижи өг-бүлелер бар

Тожу кожууннуң девискээринде иви малды азырап чоруур өг-бүлелерге деткимче-дуза кылдыр «Ивижи өг-бүлеге дериг-херексел» деп губернатор төлевилели 2017 чылдың ноябрь айда ТР-ниң Баштыңының доктаалы ёзугаар ажылдап эгелээн. «Каш чыл бурунгаар хууда болгаш күрүнениң киржилгези-биле ивижилерге дуза кадар фондуну тургускан бис. Бир дугаарында Тывага иви малдың баш санын камгалаары-биле ажылдарны чоруткан, ивини соп, эът-чемге ажыглаарын хоруур дугайында […][...]
Дата: 2020-01-28 07:48:39 | Номер новости: 72143 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Чаа сорук» төлевилели херек бе?

Артем (адын өскерткен), 23 харлыг, хосталгазын 4 (санын өскерткен) чыл ишти казыттыргаш, ийи чыл бурунгаар үнүп келген. — Хоругдалже бир дугаар оор херек дээш кирген мен. Хоорайга колдуунда садыг-саарылга кылып турар бай-шыдалдыг кижилерни «чазылдырып» турган бис. Бо шупту кемниг херектер эзириктиң хайы-биле болуп турганы билдингир. Зонаже мени «аза суу» эккелген. Ындыг оор арга-биле 2 чыл […][...]
Дата: 2020-01-28 07:47:19 | Номер новости: 72144 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Ачы-дуза чаңгыс чыл-биле кызыгаарланмас

Партияның Кызылда эге организацияларының активчилери Ада-чурттуң Улуг дайы­нының киржикчизи Иван Михайлович Микитюктуң бажыңынга четкен. Дайынның хоочуну чоокта эмнээшкин эрткени-биле, аңаа доктаамал хайгараал негеттинип турар. «ЧДР»-ниң кежигүннери ооң мурнунда хоочунга эм-таңны эккеп берип турганнар, а бо удаада тураскаал белектерни тывыскан. Оон аңгыда Кызыл хоорайның Хүндүлүг чурттакчызы, улустуң чогаалчызы, шүлүкчү Кара-Күске Күнзекович Чоо­дунуң бажыңынга аалдап четкеннер. К-К. […][...]
Дата: 2020-01-28 07:46:19 | Номер новости: 72145 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Волонтёром быть здорово!

19 декабря в гранд-холле «Столичный» прошел 1 молодежный бал Рес­публики Тыва организованный Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла с Министерством образования и науки РТ. Ранее Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла 4 года проводился бал активной и инициативной молодежи г. Кызыла. На балу присутствовали школьники, студенты, молодые педагоги, союз […][...]
Дата: 2020-01-28 07:45:02 | Номер новости: 72146 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Бүгү чүвени фронтуга!

1941 чылдың ноябрь 10-нуң хүнүнде мобилизация хүнүн чарлаан. Ол хүннү «ТАР-ның девискээринде чурттап турар хамаатыларны совет Кызыл Шеригже кыйгыртыры» деп тускай доктаал ёзугаар чарлаан турган. 1940 чылда совет-фин дайын үезинде хамааты М.С. Макаров эки тура-биле Кызыл Шеригже кирип, адыгжы-радист болган. Ооң эрес-маадырлыг чоруунуң дугайында «Правда» солунга дайынның 5-ки хонуунда бижээн. Дайынга аар-берге кемдээшкин алза-даа, ханы […][...]
Дата: 2020-01-20 06:14:03 | Номер новости: 71709 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультеди 20 ажыг чыл дургузунда тергиин спортчуларны белеткеп, ооң доозукчулары спорт талазы-биле ажылдап, харын-даа регионнуң шериг-күш адырларында ажылдап чоруурлар. Ук факультеттен аныяктарның спортка чедиишкиннери көстүп, амыдыралга дадыгар. Студентилерниң хүн бүрүде чуртталгазы өөрүшкү-маңнай болгаш карак чажы, эртем болгаш уран чүүл, күзелдер база боттуг амыдыралдан бүткен. «Тываның аныяктары» солуннуң январь айның аалчызы […[...]
Дата: 2020-01-20 06:04:53 | Номер новости: 71710 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияда Парлалга хүнү-биле!

Россияда Парлалга хүнү-биле! 2020 деп онзагай чараш чыл бодунуң эргелеринче кирипкен. Чылды Россияда Алдарның бол­гаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлааны-биле, хоочун­нарга, дайын киржикчилеринге дуза кадар ажыл ам-даа күштелир дээрзи билдингир. Бо талазы-биле Тываның аныяк эки турачылары онза идепкейлиг болгаш, улуг назылыг­ларга ачы-дуза чедирери чүгле чаңгыс юбилейлиг чыл-биле кызыгаарлаттынмайн турарын бадыткап турар. Ам-даа бүдүн чыл мурнувус­та. Школаларның […][...]
Дата: 2020-01-13 09:17:44 | Номер новости: 71362 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Эки турачы болуру чоргааранчыг

Волонтёр болур дизе, кайнаар азы кымче баарыл? Өске кижилерге ачы-дуза чедирер күзелдиг улустуң мурнунга бо айтырыг тургустунуп болур. Эң-не чогумчалыг арга – чурттап турар чериниң аайы-биле янзы-бүрү хемчеглерге киржир эки турачыларны чыып турар хөй-ниити организациязынга чеде бээри. А бистиң республикавыста «Тываның чымчак чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязы ажылдап турар. Ооң үндезилекчизи Артыш Монгуш-биле чугаавысты уламчылаар-дыр бис. Ооң […][...]
Дата: 2020-01-09 10:02:12 | Номер новости: 71217 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Салгал дамчаан малчын өг-бүле

Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суурунуң чоогунда ажылгыр, тура-соруктуг чылгычы Геннадий Бакукович Ондарның одар-белчиири чаттылган. «Черле ук-төөгүм бо Элегес суурдан кижи мен, кырган- ачам маңаа аът ажаакчызы бооп, хөй чылдарда ажылдаан. Миннип кээримге-ле, кырган- ачамның аъдында уш­кажып алган чоруур, ону эде­рип, ооң ажаап турар аъттарын мунуп өзүп келген мен. Аът ажылының чажыттарын кырган-ачамдан билип алган мен. Ынчалдыр школа […][...]
Дата: 2019-12-30 05:47:41 | Номер новости: 70857 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее